ارتباط با ما

ارتباط با ما

آدرس : مشهد، شهرک صنعتی شهید رجایی، خیابان حر ، حر ۱، مهریز ۱۷، پلاک ۲۰۷
تلفن تماس : 0859 3372 - 051
فکس: 6367 3375 - 051
روابط عمومی: 8910 156 0915
سامانه دریافت پیامک: 50002800088910
ایمیل : info@farjadcandy.com

فرم ارتباط با ما